Hva er PR?

Logo PR Define

Med jevne mellomrom er det heftig debatt i det norske kommunikasjonsmiljøet om hvordan man definerer PR. Public Relations Society of America (PRSA) har nå igangsatt et initiativ, kalt «Public Relations Defined», for å modernisere definisjonen av PR.

Frem til 2. desember 2011 hadde man muligheten til å sende inn forslag, og PRSA mottok over 1000 bidrag. Nå er tre kandidater plukket ut til å motta PR-folkets dom.

Den amerikanske søsterorganisasjonen til Kommunikasjonsforeningen har utarbeidet definisjonsforslagene basert på bidragene som ble sendt inn, og hadde i første omgang satt sammen seks alternativer. Disse ble sendt ut til deres internasjonale samarbeidspartnere, deriblant engelske Chartered Institute of Public Relations, og alternativene ble utarbeidet med bakgrunn i deres tilbakemeldinger.

Frem til 23. januar tar PRSA imot kommentarer fra alle som har en mening om hva PR faktisk er, før et «Definition of PR»-møte vil konkludere med tre kandidater.

Etter denne omfattende prosessen vil den endelige definisjonen kåres i en avstemming.

Alternativene er:

Selv om disse definisjonene ikke er de endelige alternativene, er det likevel interessant å høre hva våre lesere mener om dem.

Er definisjonene i tråd med hvordan vi i Norge definerer PR, eller bør vi utarbeide en egen definisjon?

 

The Public Relations Society of America holder til i New York og er verdens største interesseorganisasjon for PR-rådgivere. De ble grunnlagt i 1947 og har mer enn 32 000 medlemmer, spredt over 111 avdelinger i USA. Du kan lese mer om PRSA her.

Under hashtagen #PRDefined på Twitter finner du mange synspunkter på de ulike definisjonene.

Bildebruk: Logo og definisjoner er hentet fra http://prdefinition.prsa.org/

2 Kommentarer

 • Axel Revheim januar 16, 2012

  Nå må vi benytte anledningen til å enes om en god definisjon i Norge. Vi har aldri helt greid å ta i bruk PR-begrepet presist, men bruker det som om det skulle bety «publisitet». Bransjen trenger et mer presist begrep enn det, og i lys av den amerikanske diskusjonen er det fristende å se hvorvidt forslagene derfra kunne egne seg på norsk:

  Alternativ 2 blirr omtrent slik: Public relations er en strategisk kommunikasjonsprosess som utvikler og vedlikeholder gjensidig fordelaktige relasjoner mellom organisasjoner og deres interessenter. Litt tungt kanskje?

  Alternativ 1 og 3 har jeg problemer med å gi meningsfulle direkteoversettelser på.

 • Kristian Fuglseth januar 18, 2012

  Tre gode definisjonar, og bra at de held temaet varmt.
  I teorien trenger vi alle tre definisjonane for å utvikle faget, og gjerne fleire variantar. Ved PR-utdanninga i Volda er ei klassisk eksamensoppgåve i PR-teori å drøfte for eksempel 1, 2 og 3 opp mot kvarandre for å reflektere over innhaldet. Dei ulike definisjonane kan også knytast opp mot den tida eller rundt det miljøet dei er skapte.

  Dette er ein måte å etablere eit fagleg fundament som dei kan bruke i praktisk arbeidsliv seinare.

  Forstår ein ulike måtar å tilnærma seg ei arbeidsoppgåve på, er det lettare å velje den som passar best.

  Det kjem forhåpentlegvis nye definisjonar og nyansar av faget etterkvart som samfunnet rundt utviklar seg. Øyvind Ihlen kjem kanskje med ein ny utgåve av si bok Informasjon og samfunnskontakt. I 2009-opplaget diskuterer han det systemteoretiske perspektivet, det retoriske perspektivet og det kritiske perspektivet. I kapittelet om definisjonen viser han til Deetz, som seier det viktigaste er å finne konsekvensane av vala vi gjer, heller enn å prøve og finna ein definisjon.

  PS: Kan skilnaden på PR og marknadsføring vere neste bloggpost?