BM Proffguiden blir digital:

På nett med håndverkerne

Magasinet Proffguiden er en av Byggmakkers viktigste kommunikasjonskanaler mot proffmarkedet. Med mål om økt distribusjon, bedre spredning av innholdet og økt trafikk til Byggmakkers nettsider, har Nucleus tatt Proffguiden over på digitale plattformer.

For Byggmakker er tette bånd til byggebransjen uhyre viktig: Håndverkere og entreprenørfirmaer står bak hovedandelen av omsetningen deres, og gode relasjoner med forhandlere er avgjørende for å kunne tilby et stort og variert sortiment til gode priser.

Gratismagasinet Proffguiden, med et opplag på 35 0000, er skreddersydd for Byggmakkers proffkunder, og mange håndverkere forteller at Proffguiden er en av de aller beste kildene til oppdatert og relevant informasjon.

Tradisjonelt har magasinet kommet ut tre ganger i året, men våren 2015 ble utgivelsene kuttet til to per år. Nucleus’ rådgivere argumenterte for at én publisering i halvåret var altfor sjeldent: Proffguiden hadde bygd opp en sterk posisjon gjennom flere år, og et slikt grep kunne bety starten på slutten for et magasin som var høyt verdsatt av mange lesere.

Mer, ikke mindre

Nucleus startet med å kartlegge alternativene. Det mest åpenbare var å digitalisere Proffguiden, for å kunne publisere nye artikler fortløpende – akkurat som et nisjenettsted. Leserundersøkelsen fra året før støttet også oppunder dette: 86 prosent var fornøyd eller svært fornøyd med Proffguiden. Av disse ønsket et stort flertall like mange eller flere utgaver – ikke færre. I tillegg ønsket en stor andel seg en digital versjon.

Anbefalingen fra Nucleus var derfor å beholde de to trykte utgavene, samtidig som de lanserte en digital utgave. På den måten kunne bruke magasinet som springbrett for faste lesere til å ta i bruk den digitale utgaven. Byggmakker var enig, og mot slutten av 2015 fikk Nucleus grønt lys til å lage en digital utgave av Proffguiden.

Trykk + digitalt ble optimalt

Den splitter nye nettsiden sto klar 11. februar, 2016. Foran nærmere tusen håndverkere og entreprenører kunne vi stolt vise frem den digitale utgaven av Proffguiden for første gang.

Med den digitale utgaven av Proffguiden har artiklene nå fått forlenget levetid, det er lettere å lese sakene via mobil på byggeplassen, samt at sakene enkelt kan deles med kollegaer og partnere. Ikke minst gir det Byggmakker en mulighet til å profilere samarbeidspartnere i Team Proff, ulike proffkonsepter og bestillingsverktøyet BM Portalen – en viktig digital satsing fra Byggmakker. Innholdet i den digitale utgaven bidrar også til økt søkemotoroptimalisering av Byggmakkers nettside.

Resultatet ser du her: proff-guiden.no