Bygger omdømme for Fredrikstad kommune

Sammen med Fredrikstad-byrået Tell Reklamebyrå skal Nucleus bygge omdømmet til Fredrikstad kommune som en attraktiv næringsdestinasjon. Oppdragsgiver er Fredrikstad Næringsforening.

I konkurranse med flere lokale aktører ble Tell Reklamebyrå valgt som hovedleverandør, sammen med partner Nucleus.

Omdømmeprosjektet, som skal gå over to år, er endel av «Vekst i Fredrikstad»-satsingen. Dette er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad næringsforening, blant annet om realisering av kommunens næringsplan. De to partene stiller hver med halvparten av budsjettet.

– Å si at vi er stolte over den tilliten som kommunen og næringsforeningen viser oss, er ingen overdrivelse, sier seniorrådgiver i Nucleus, Leif Iversen. – Spesielt morsomt er det at vi vant anbudet på grunn av oppgaveforståelsen og den faglige forankringen. Sammen med Tell har vi kommet godt i gang med arbeidet, og blant annet gjennomført en workshop med sentraler aktører fra kommunen og næringslivet.

Gjennom de neste to årene skal Nucleus og Tell finne, lage og kommunisere gode historier om Fredrikstad kommune som næringsdestinasjon i analoge og digitale kanaler, og løpende vurdere om tiltakene bidrar til at Fredrikstad Næringsforening når målene de har satt seg.

– Å bygge omdømme handler blant annet om å kommunisere realiteter på en best mulig måte, sier Iversen i Nucleus. – Vi er med andre ord prisgitt våre oppdragsgivere og arbeidet de gjør for å tiltrekke seg spennende næringsaktører når vi utvikler våre tiltak. Samtidig mener vi bestemt at Fredrikstad kommunes kvaliteter som næringsdestinasjon og kompetansemiljø er underkommunisert. Det er et godt utgangspunkt for omdømmedelen av «Vekst i Fredrikstad»-prosjektet.