Her er vår oppdaterte kundeliste for 2016

Vi i Nucleus har alltid praktisert åpenhet om kundeforhold. I fjor publiserte vi en liste med alle våre kunder. Fra nå av gjør vi dette hvert år i begynnelsen av året basert på fjorårets faktureringsoversikt, men ekskluderer de vi har fakturert under 10 000 kroner. I år er lista lenger enn noen gang, og det er vi stolte av. Alle kundene har sagt ja til å være på lista, de er som oss opptatt av åpenhet.