Her er vår oppdaterte kundeliste for 2017

Vi i Nucleus har alltid praktisert åpenhet om kundeforhold. Første gang vi publiserte var i 2016, deretter i begynnelsen av 2017 og nå igjen er dette kundelista vår for 2017. Eneste tilpasningen vi gjør er ekskludere de vi har fakturert under 10 000 kroner.