Snakk med oss!

I sommer la RUStelefonen ut tre filmer på Facebook i en kampanje som skulle bidra til refleksjon over eget eller andres rusbruk. Ikke minst var hensikten å opplyse om at RUStelefonen ville være tilgjengelig for alle som trengte noen å snakke med noen om rusbruk – også om sommeren.

Nucleus stod bak «Snakk med oss»-kampanjen, og samarbeidet med Heisholt Inc. og Racecar om idé, konsept og manus til filmene. Videoene ble skreddersydd for å kunne vises på Facebook, både hensyn til lengde, teksting og animasjoner som formidlet et klart budskap.

– Vi ser at i juli går antall henvendelser til oss ned. Det er et paradoks, da rusbruken ikke er mindre på denne tiden av året enn ellers. Snarere tvert om. Derfor ønsket vi å minne folk – og særlig de unge som er i eksperimenterende fase – at de kan snakke med oss, selv om det er sommer, sa daglig leder Sturla Johansen i RUStelefonen i forkant av «Snakk med oss»-kampanjen.

– Animasjonsfilm-formatet har vi aldri prøvd før. Men jeg synes vi her fant en tone, form og et uttrykk, og et univers, som vi forhåpentligvis kan bygge videre på senere også. Filmene har også lang levetid, og vi kan derfor gjenbruke disse, og koble på dem nye målgruppetilpassede budskaper i sosiale meder på senere tidspunkter, sa han videre.

207 prosent flere besøk til nettsiden

En viktig del av «Snakk med oss»-kampanjen var å få flere til å besøke rustelefonen.no, særlig målgruppen ungdom og unge voksne. Innsikten viste at målgruppens mediekonsum skjer i sosiale medier og på mobil. Den viste oss også at hele målgruppen er på Facebook, og at de foretrekker video fremfor tekst. Strategien ble derfor å nå ut til målgruppen via Facebook ved bruk av video.

– Det var viktig å formidle at hos RUStelefonen er det ingen pekefingre – bare fakta, råd og veiledning. Filmene er også laget med øye for at Facebook er hovedkanalen for å nå målgruppen. De skulle derfor være korte, fungere uten lyd og stå ut i mengden av filmer i «feeden» til folk. Løsningen ble animasjonsfilmer med tydelige budskaper, og som kobles til sesongrelaterte situasjoner og generelle situasjoner som alle kan kjenne seg igjen i, sier kundeansvarlig Atle Hommersand i Nucleus.

Resultatene av kampanjen var over all forventning og de Facebook-optimaliserte filmene fungerte svært godt. Totalt var det en økning i antall henvendelser til RUStelefonen på 25 prosent sammenlignet med juli og august 2015. Nettrafikken økte med 207 prosent sammenlignet med 2015. Da RUStelefonen ikke gjennomførte andre aktiviteter i perioden, er det en direkte sammenheng mellom kampanjen og trafikkvekst og økning i antall henvendelser.

Kampanjen hadde 5,2 millioner visninger (hvorav 500 000 unike). Det betyr at hele målgruppen på 500 000 mennesker ble eksponert for budskapet ti ganger hver. Totalt antall videovisninger var 166 875 (33 % av målgruppen) hvor gjennomsnittet fullføre 81 % av videoene. Facebook-posten hadde også høyt engasjement, og det var særlig populært å dele med venner gjennom å tagge venner i kommentarfeltet.

Her ser du de tre filmene fra «Snakk med oss»-kampanjen: