Tre nye hoder til Nucleus

Økt oppdragsmengde krever mer strategisk og kreativ kompetanse. I løpet av høsten har Nucleus derfor styrket laget med tre skarpskodde rådgivere – møt Jan-Sverre Syvertsen, Ida Marie Stakset og Martin Hinsch.

– Nucleus hadde en vekst på 29 prosent første halvår, og den positive utviklingen har fortsatt i høst. For å løse oppgavene hadde vi behov for påfyll av strategisk kompetanse og kreative ferdigheter. Med Jan-Sverre, Ida og Martin blir vi enda bedre i stand til å møte etterspørselen, sier administrerende direktør Øyvind Løland.

Jan-Sverre Syvertsen (48) er ansatt som seniorrådgiver i Nucleus. Han kommer fra en stilling som selvstendig rådgiver og kommunikasjonsansvarlig i Transparency International Norge. Rundt årtusenskiftet jobbet han fire år i Nucleus, og de siste årene har Jan-Sverre både jobbet selvstendig, drevet kommunikasjonsbyrå og reklamebyrå samt utgitt en rekke bøker – både krim, faglitteratur og oppdragsbaserte bøker.

– Etter mange år som selvstendig og tre år som eneste kommunikasjonsmenneske i en frivillig organisasjon, savnet jeg et miljø, større variasjon i oppgavene og faglige utfordringer. Da var veien kort til Nucleus, som kunne tilby hele pakka – og en kombinasjon av nye og gamle kolleger. Dessuten burde jeg egentlig ha vært fotograf – og i Nucleus får jeg muligheten til å utvikle den egenskapen også!

– Jeg kan innhold og historiefortelling i de fleste formater, forankret i en interesse for og forståelse av omdømme og merkevarebygging. Dessuten har jeg har jobbet digitalt helt siden midten av 90-tallet, da Telenor FoU spant ut flere Internett-prosjekter til Telenor Media – på

den tiden da modemene sa «doing doing» når du ringte opp en linje. Jeg jobber allerede med flere spennende prosjekter og problemstillinger i Nucleus, og jeg føler at de kundene jeg har tatt med, nyter godt av et stort, faglig fellesskap.

Ida Marie Stakset (30) kommer til Nucleus fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Navigator kommunikasjon. Hun har mastergrad i journalistikk fra Universitet i Oslo, og har tidligere både jobbet i TV2 og i lokalaviser.

– Jeg ble kontaktet av Nucleus, og vi fikk med en gang veldig god kjemi. Jeg var ikke i tvil om at dette var et miljø jeg ønsket å bli en del av, både med tanke på faglige utfordringer og på det sosiale plan. Her jobber det enormt dyktige og fine folk, og jeg er stolt av å være en del av denne gjengen!

– I Nucleus får jeg jobbe både strategisk, kreativt og konseptuelt med alt fra tekstproduksjon til eventer og kampanjer. Som tidligere journalist har jeg god forståelse for medias virkemåter, noe som kommer godt med når jeg skal gi råd til mine kunder. Jeg er engasjert i kommunikasjonsfaget og opptatt av å være en pålitelig ressurs for mine kunder og kolleger.

Martin Hinsch (32) har journalistutdanning fra Mediehøgskolen Gimlekollen og Norges Idrettshøgskole, og masterstudier i samfunnskommunikasjon fra Universitet i Agder. De siste tre årene har han jobbet som rådgiver i MSLGROUP. Han har tidligere jobbet nesten fire år som journalist ved ulike avdelinger i NRK.

– Jeg begynte i Nucleus for å få bredere erfaring som rådgiver, med nye kunder, nytt miljø og nye måter å løse oppgaver på. Hovedsakelig jobber jeg med PR og strategisk kommunikasjon, både for offentlige og private kunder. Min største styrke som rådgiver er at jeg er en lagspiller og har en strategisk tilnærming til jobben jeg gjør. Kommunikasjon er aldri mer enn et middel for å nå et mål.

– Så langt trives jeg veldig godt i Nucleus, med mange hyggelige og kunnskapsrike kolleger. Det er et enkelt miljø å komme inn i som ny, og jeg har blitt tatt veldig godt imot. Man blir kastet rett ut i en masse arbeid, noe jeg har satt stor pris på.

Øyvind Løland er strålende fornøyd med å få Ida Marie, Jan-Sverre og Martin på laget:

– Ida Marie og Martin er erfarne rådgivere til tross for sin unge alder. Begge har medieerfaring, noe som kommer godt med i arbeidet med kampanjer og i strategiske rådgivningsoppdrag. Jan-Sverre på sin side har en av Norges aller beste penner, samtidig som han har en sterk kreativ side, sier han.