Nucleus er et fullservice kommunikasjons-
byrå

Vi leverer kommunikasjonsløsninger som hjelper deg å nå dine mål.

Slik jobber vi

Nucleus er latinsk for kjerne. Navnet har vi valgt fordi vi hjelper deg å finne kjernen i det du skal kommunisere. Først når vi har funnet kjernen, utarbeider vi strategier og ideer for hvordan dette kan kommuniseres slik at du når dine mål.

Når ideen er på plass, velger vi taktikk, tiltak, virkemidler og kanaler. For noen innebærer det at vi satser alt på ett tiltak og en kanal, for andre at vi bruker en miks av tiltak og kanaler – såkalt integrert kommunikasjon.

Nucleus løser de fleste kommunikasjonsutfordringer ved hjelp av en sekstrinns metodikk. Metodikken er utgangspunktet for en faseorientert arbeidsprosess som vi benytter i utviklingen av større kommunikasjonsløsninger. Den er også uttrykk for et tankesett som styrer de rådene vi gir i små og store oppdrag.

Dette er vår arbeidsmetodikk

Innsikt og analyse

Kunnskap er makt. I en verden med mengder av data og informasjon, har magefølelsen gått ut på dato. Å velge riktig strategi, utvikle riktig ide, og velge riktig tiltak krever analyser og innsikt om kunden, interessenter, markeder og omverdenen. I dette arbeidet bruker vi kundens egen innsikt, henter informasjon fra eksterne kilder og utarbeider egne, kundespesifikke analyser.

Strategi

Med innsikt av høy kvalitet blir det enklere å velge strategi. Strategi handler om hvorfor og hva. Hvorfor skal vi kommunisere, og hva skal vi oppnå med det.

Ide/konsept

Når vi vet hvor vi skal, starter jobben med å finne den riktige ideen – den som evner å engasjere målgruppen slik at de gjør det vi ønsker de skal.

Taktikk/virkemidler

Der strategi handler om hvorfor, handler taktikk om hvordan. Hvordan tar vi ut ideen/konseptet? Hvilke tiltak skal vi ta i bruk for å nå målgruppen? En ide og et konsept kan tas ut på forskjellige måter og i forskjellige faser.

Kanaler

Kanaler er verktøy for å spre budskapet ditt. Derfor velger vi som oftest kanalene til slutt. Det viktigste premisset for kanalvalget må alltid være: Hvor engasjerer vi målgruppen best og med mest effekt?

Måling/evaluering

Basert på målene for kommunikasjonsaktivitetene vi har definert sammen med kunden, måler vi om tiltakene har hatt ønsket effekt, og evaluerer hva som fungerte og ikke fungerte.

Våre tjenester

Nucleus leverer kommunikasjonstjenester innenfor følgende fire tjenesteområder:

Innsikt og analyse
Rådgivning
Innhold og design
Spredning

Vi bistår med hele prosessen fra rådgivning og planlegging til prosjektledelse og gjennomføring.