Det lønner seg å være en god nabo

Er det mulig å stenge av og grave opp en av Oslos hovedgater – og ramme titusener av reisende, naboer og næringsdrivende – uten at det oppstår kriser og konflikter?

Oppdrag

I 2014 startet Bymiljøetaten i Oslo kommune arbeidet med oppgraderingen av Prinsens gate og Tollbugata i Kvadraturen. Kommunen har tidligere fått utfordringer med å opprettholde gode naborelasjoner under lignende prosjekter og ville denne gangen satse sterkere på kommunikasjon.

Dette prosjektet var nemlig ikke ubetydelig. Prinsens gate skulle bygges om fra enveis til toveis trikketrasé og Tollbugata til ren bussgate. Gamle vann- og avløpsrør skulle fornyes, kabler og annen infrastruktur under bakken skulle legges om og gatene skulle smykkes med brede fortau i granitt.

Graving i Prinsens gate
Løsning

Tydelig forventningsstyring og åpen dialog

Nucleus fikk oppdraget med å utvikle kommunikasjonsstrategi og hadde det operative og løpende ansvaret for issues management, nabodialog, kommunikasjonsarbeid og forventningsstyring i prosjektet innenfor en tidsramme på nærmere tre år.

Åpen og profesjonell dialog samt forventningsstyring var de to viktigste strategiske grepene i prosjektet. Å drive aktiv forventningsstyring er ikke alltid hyggelig, men var helt nødvendig. Nucleus utarbeidet en tretrinnsplan for kommunikasjon i prosjektet:

Første trinn gikk ut på å være kompromissløst ærlig mot butikker, naboer og andre interessenter i Prinsens gate om hvilke utfordringer de sto overfor.

Andre trinn handlet om å etablere tillitsfull dialog og å møte interessentene ansikt til ansikt – med åpne ører.

Trinn tre ble dedikert til å løse alle situasjoner, henvendelser og klager underveis.

Åpning av Prinsens gate
Resultater

Ny gate overlevert til byen

Til tross for to og et halvt år med byggearbeid, vanskelig adkomst, støv, støy og andre ulemper, ble oppgraderingen av Prinsens gate gjennomført med lite støy og svært gode resultater:

  • Gjennomgående konstruktiv dialog med interessentene
  • Forbedret omdømme
  • Positive omtaler i tradisjonelle og sosiale medier
  • Alle konflikter ble løst – uten en eneste negativ nyhetssak 

Nye Prinsens gate ble erklært åpnet mandag 27. februar 2017.