Fra søppel og fett til dovett

Godt Vann Drammensregionen ønsket å sette fokus på at altfor mye søppel havner i avløpsnettet og fører til tette avløp og flere rotter. Gjennom en kreativ informasjonskampanje spredte Nucleus budskapet om at ”Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do!”. Kampanjen nådde mer enn 6 av 10 innbyggere i regionen, og i etterkant svarte hele 43 prosent av de som så kampanjen at de er blitt mer bevisst på hva de kaster i do.

Søppel og fett i avløpet bidrar ikke bare til en høyere bestand av rotter, men gjør også vedlikeholdet langt mer omfattende og kostbart enn nødvendig. For Godt Vann Drammensregionen var det derfor viktig å redusere mengden fremmedelementer som stadig førte til tette avløp. Tanken var at disse kostnadene kunne reduseres betydelig om bare innbyggerne ble litt mer bevisste på hva de puttet i do.

Nucleus foreslo en informasjonskampanje, hvor hensikten var å øke innbyggernes kunnskap om de negative konsekvensene ved at avløpsnettet ble fylt med søppel. Målet var at minst halvparten av regionens innbyggere skulle eksponeres for kampanjen, og at minst 30 prosent av disse skulle bli påvirket til å endre adferd.

Med kampanjebudskapet ”Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do! – alt annet skal i søpla” ble kampanjen spredt i flere kanaler.

Lokal- og digital satsning

Kampanjens primære kanal var lokale medier. En befolkningsundersøkelse i forkant av kampanjen avdekket kunnskapsnivå og adferd blant innbyggerne. Resultatene fra undersøkelsen ble brukt til å skape oppmerksomhet om kampanjen i lokalmedia gjennom å spille på lokale funn og særegenheter hos enkeltkommunene. Sakene ble også delt sosiale medier.

Digitalt stod kampanjesiden doguiden.no sentralt. Her kunne innbyggerne lære om dovett, teste sin egen do-kunnskap og bli doguide-ambassadører. Resultatet fra quizen kunne de dele i sosiale medier. I tillegg ble budskapet spredt i egne kanaler hos de ni kommunene som er en del av samarbeidet Godt Vann Drammensregionen.

Kampanjen var også godt synlig i alle kommunene, med totalt 100 dovett-kumlokk som ble plassert på strategisk gunstige steder. Det ble også gjennomført lokale arrangementer som bidro til å skape ytterligere engasjement og medieoppmerksomhet. Andre tiltak inkluderte kinoreklame, digital bannerannonsering, plakater på offentlige toaletter og bygninger.

Overveldende respons

Kampanjen hadde svært høy synlighet: Foruten 29 pressesaker i både lokale- og regionale medier, spredte kampanjen seg også til nasjonale medier som NRK Dagsrevyen og Dagsavisen. Blant de som så eller hørte om kampanjen, hadde 54 prosent sett dovett-kumlokkene og 50 prosent hadde lest redaksjonell omtale. I tillegg hadde 30 prosent lest om kampanjen i sosiale medier, til tross for utelukkende organisk spredning.

Resultatene fra kampanjen tyder på at innbyggerne i Drammensregionen fått mer dovett! Hele 65 prosent av innbyggerne leste, så eller hørte kampanjen en eller flere ganger. Blant disse sier 43 prosent at kampanjen har påvirket deres holdning til hva som skal i do – godt over målet om 30 prosent. I tillegg sier 76 prosent at kampanjen lykkes med å fremheve hva som skal i toalettet, og hele 70 prosent sier de vil bli mer bevisst på å ikke kaste noe annet enn dopapir i toalettet.