Klargjort for det grønne skiftet

Oslo har ambisiøse klima- og miljømål. Nucleus har bidratt i arbeidet med å forankre og formidle strategien til utvalgte, viktige interessentgrupper.

Klima- og energiprogrammet (KEP) er en midlertidig etat med en koordinerende rolle for realiseringen av Oslo kommunes klima- og energipolitikk. Kommunens ambisiøse strategi og veikart frem mot et nullutslippssamfunn kommer naturlig nok med en rekke, større kommunikasjonsutfordringer.

Vi har bistått med forankring og aksept av strategien blant utvalgte interessentgrupper. Dette arbeidet har inkludert bidrag til strategiutvikling, interessentanalyse og budskapsutvikling, samt medieutspill, kronikker og tilpassede presentasjoner og publikasjoner.

Uten å underslå at veien frem til nullutslippssamfunnet blir en formidabel endringsprosess, legger programmet vekt på å kommunisere mulighetene ved «det grønne skiftet». Nucleus har også bistått KEP med taktiske tiltak i arbeidet med realiseringen av nullutslippsbyen, deriblant innbyggerkommunikasjon og kampanjer for kommunens støtteordninger for solenergi, og for utfasing av vedovn og oljefyring.